Visakhapatnam Rapid & Blitz 2018 on 1/4/2018 at Wonder Kids organized by Sri Chess Academy