AP STATE SUB JUNIOR CHESS CHAMPIONS AKSHIT KUMAR, MOUNIKA AKSHAYA

AP STATE SUB JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIPS 2017  1ST Bommini Mounika Akshaya 2nd Abhirami Madabushi 3rd Sai Divya M 4th Lasya Mayukha N 5th Charishma Yadav Palla 6th Kalyani B 7th Sathwika N  8th Sri Anjana Sarvani M

BOYS :-  1ST  Akshit Kumar J  2nd Cheela Naga Sampath 3rd Shyam Prasad Reddy K 4th Dharani Srinivas KB

Leave a Reply